Načítám Akce

« Všechny Akce

Traces of human presence: mlýn

17 července | 17:30 - 20:00

16.07.2024 / 17:30 a 19:30
17.07.2024 / 17:30 a 19:30
~ site-specific projekt o paměti prostoru ~
Posadíte se na židli, která je podivně teplá. Před chvílí se z ní někdo zvedl. Pociťujete teplo těla, které již odešlo a nezbývá nic než záhada, dokud se po ní nezačnete pídit.
Prostory, které obýváme, v sobě nesou vzpomínky těch, kdo je svými životy utvářeli. Jak nás ovlivnili ti, kteří vytvořili místa, v nichž žijeme? Jak my formujeme další tím, co v nich zanecháváme?
Stopy lidské přítomnosti jsou meditativním setkáním. Zveme návštěvníky, aby s námi odhalovali střípky minulosti i přítomnosti — příběh o paměti prostoru. Vydejte se s námi na místo kdysi opuštěné. Jeho zdi stále stojí. Dotkněte se jich. Slyšte je dýchat. Nechte se jimi svést.
Koncept, režie, scénografie: Debora St.
Účinkují: Marie Anna Václavek Krušinová, Mara Ingea, Debora Štysová
Hra na cello: Kristýna Větévka
Textová dramaturgie: Magdalena Malinová
Prostorová dramaturgie: Mara Ingea
Hudba: Huyen Vi Tran
Produkce: Debora Štysová, Trikular z.s. a Studio ALTA
Produkční spolupráce: Helena Jonášová, Magdalena Malinová a Ondřej Sosna
Kostýmní spolupráce a vizuál : Darja Lukjanenko
Traces of Human Presence jsou performance, instalace, intimní setkání a nakonec koncert. Nabízí příležitost objevit prostory Velkého Mlýna, jeho knihovnu a tajemné sklepení bývalého libeňského pivovaru. Diváci budou po budově volně chodit a objevovat zákoutí připravené instalace. V první části Vás prosíme o použití Vašeho chytrého telefonu, mějte ho tedy pokud možno při sobě.
Místo setkání je před budovou Velkého Mlýna.
Trvání: 80 min
Projekt podpořili: Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 8, Studio Alta, REZI.DANCE Komařice, Moving Station v Plzni
☁️ ☁️☁️ ENG
~ a site-specific project on memory of space ~
You sit on a chair that is surprisingly warm. Someone has just gotten up from it. You feel the warmth of a body that has already left and there remains nothing but a mystery until you start looking for it.
Our physical environment holds memories of those who shaped it with their lives. How have we been influenced by the people who created spaces we inhabit, and how do we shape others by what we leave behind?
Traces of Human Presence is a meditative encounter. We invite visitors to join us in revealing fragments of the past and the present – a story of the memory of a space. Journey with us to a place once abandoned. Its walls still stand. Touch them. Hear them breathe. Let yourself be swept away.
Concept, direction, set design: Debora St.
Cast: Marie Anna Václavek Krušinová, Mara Ingea, Debora Štysová
Textual dramaturgy: Magdalena Malinová
Spatial dramaturgy: Mara Ingea
Music: Huyen Vi Tran
Cello: Kristýna Větévka
Production: Debora Štysová, Trikular z.s. and Studio Alta
Producing collaboration: Helena Jonášová, Magdalena Malinová and Ondřej Sosna
Costume and visual design: Darja Lukjanenko
Traces of Human Presence is a performance, an installation, an intimate encounter and in the end also a concert. They offer an opportunity to discover the spaces of the Big Mill, its library and the mysterious cellars of the former Libeň brewery. The audience will walk around the building and discover the corners of the prepared installation. In the first part we ask you to use your smartphone, so please have it with you.
The meeting point is in front of the Big Mill building.
Duration: 80 min
The project was supported by the State Culture Fund of the Czech Republic, Prague 8 Municipality, Studio Alta, REZI.DANCE Komařice and Moving Station in Pilsen

Podrobnosti

Datum:
17 července
Čas:
17:30 - 20:00