O spolku Velký mlýn

Spolek Velký mlýn byl založen v říjnu roku 2021 za účelem spolupráce komerčních i nekomerčních subjektů a realizaci projektu Zastavení ve mlýně. Tvoří ho osoby, které se dlouhodobě věnují záchraně kulturního dědictví a jeho následnému zpřístupňování v digitální podobě a jeho zástupci nejsou politicky angažovaní. Spolek na realizaci cílů spolupracuje s dalšími partnery. 

Hlavní cíle vyplývající ze zápisu do Obchodního rejstříku jsou:

  • rekonstrukce a revitalizace objektu zvaného Velký či Löwitův mlýn, adresa U Českých loděnic 40/6, 180 00 Praha 8 – Libeň.
  • provoz kulturního a společenského centra v prostorách Velkého mlýna
  • pořádání kulturních, přednáškových, vzdělávacích a společenských akcí v prostorách Velkého mlýna
  • digitalizace historických pramenů
  • provoz knihovny a čítárny pro veřejnost
  • provoz kavárny a pekárny
Spolek Velký mlýn

Kontakt

Spolek Velký mlýn
Řehořova 1023/38, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 11933216
mail: pk@velkymlyn.cz

Spolek Velký mlýn ani jeho zástupci nejsou politicky angažovaní.