Městská knihovna píše o Velkém mlýnu

„Velký mlýn (Praha 8) bude pobočka, která nejen částečně zaplní bílé místo na mapě knihovní sítě pro oblast Libně a Palmovky, ale stane se i důležitým lokálním kulturním hráčem. Rekonstruovaná budova barokního mlýna bude sloužit nejen knihovně, ale také jako kulturní sál a chybět nebude ani kavárna. Otevření se předpokládá nejpozději v červnu 2023.“

https://www.mlp.cz/cz/novinky/2167-knihovna-v-roce-2023/

https://www.praha8.cz/Co-prinese-rok-2023-Mestske-knihovne-v-Praze-1.html

Jak bude vypadat knihovna ve Velkém mlýně?

Pobočka Městské knihovny v Praze, která by měla vzniknout v přízemí budovy Velkého mlýna bude samozřejmě půjčovat knihy, ale kromě toho má být také příjemným prostorem pro setkávání s lidmi a trávení času s knihou. 

Své představy o budoucí podobě knihovny a rozložení jednotlivých funkcí a “ovládacích prvků” si na společném workshopu v květnu 2022 zástupci Městské knihovny v Praze, lidé ze Spolku Velký mlýn s architektem. 

Výsledek ukazuje, že důraz bude kladen na pobytové služby, jako je dostatek pohodlného sezení pro dospělé, mládež i děti i dobrou dostupnost knížek, kterých by mělo být v prostoru cca 5000. A to zejména s ohledem na požadavek bezpečnosti návštěvníků, protože knihovna bude v některých časových úsecích samoobslužná.

Výsledný projekt bude ještě upravován a to i s přihlédnutím ke zpětné vazbě od veřejnosti, která se s návrhem měla možnost seznámit 27. a 28. května 2022, kdy v okolí objektu Velkého mlýna probíhaly vzpomínkové akce k Operaci Anthropoid.